Bloghttp://hamackova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskNový článok Diskriminácia rodiča/otca v mene zákona (hamackova)Súdna prax prináša čoraz naliehavejšie volanie po zmene, upresnení a jasných pravidlách v zákone o rodine. Biologický otec, ktorý sa o svoje dieťa zaujíma, platí súdom uložené výživné, dodržiava súdom naordinovaný styk s dieťaťom, chce sa všestranne podieľať na jeho výchove,  je v našom súdnictve často diskriminovaný, ba až perzekuovaný. Pretrváva rozhodovanie z čias socializmu, kedy bolo vždy rozhodnuté v prospech matky. Často nezmyselnými rozhodnutiami súdov sú označované hlavné princípy súdnictva - nezaujatosť a nezávislosť sudcu. Prípad každého dieťaťa a jeho biologických rodičov je jedinečný a osobitý a v zákone neexistujú alternatívy k tomu, aby dieťa bolo ochránené. Svojvôľa ľudí (sudcov, sociálnych pracovníkov, detských psychológov...), ktorí rozhodujú o jeho osude a osude jeho otca sa prieči nielen dobrým mravom, ale aj zákonu.Tue, 11 Mar 2014 15:21:50 +0100https://hamackova.blog.sme.sk/c/351105/Novy-clanok-Diskriminacia-rodicaotca-v-mene-zakona.html?ref=rss